Staňte se Fešákem roku 2024

Detailní pravidla soutěže.

Nechali jste si u nás namontovat tažné zařízení?Fotografie s číslem vaší objednávky nebo faktury můžete posílat na marketing@towpoint.cz, nebo do soukromých zpráv na našem FB či Instagram profilu.
 

Detailní pravidla soutěže „Fešák roku 2024“

Tento dokument obsahuje úplná pravidla a podmínky marketingové soutěže „Fešák roku 2024“ (dále jen “Soutěž”), která probíhá na webových stránkách www.towpoint.cz (dále jen „Stránka TowPoint“), Facebook profilu TowPoint – tažná zařízení (https://www.facebook.com/TowPointCZ) (dále jen „FB Profil“) a Instagram profilu TowPointCZ (https://www.instagram.com/towpointcz/) (dále jen „IG Profil“).

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem Soutěže je společnost Vapol s.r.o. se sídlem Zašová 270, Zašová 756 51, IČO: 267 83 789, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u okresního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25306 (dále jen „Organizátor“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž se koná od 12. 1. 2024 do 10. 1. 2025 (dále jen “Doba konání Soutěže”).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která si u nás dříve nechala nebo si v průběhu roku 2024 nechá na některém z montážních míst sítě TowPoint na své vozidlo namontovat tažné zařízení.

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeny právnické osoby, zaměstnanci Organizátora i rodinní příslušníci těchto zaměstnanců.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

4.1 Do Soutěže bude zařazen každý účastník Soutěže splňující podmínky stanovené těmito pravidly, který v Době konání Soutěže odešle na e-mailovou adresu marketing@towpoint.czdo soukromých zpráv na FB Profilu, nebo do soukromých zpráv na IG Profilu fotografii svého vozidla s tažným zařízením namontovaným v síti TowPoint nejpozději dne 31.12.2024 a uvede číslo své objednávky, nebo faktury.

4.2 Zasláním fotografie vozidla s tažným zařízením a uvedením čísla své objednávky, nebo faktury potvrzuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly Soutěže a že s nimi souhlasí.

4.3 Každý soutěžící se může do Soutěže zařadit vícekrát, pokaždé však s tažným zařízením TowPoint na jiném voze. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení nebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze Soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné a Organizátor není povinen jeho důvody prokazovat.

4.4. Organizátor je oprávněn ze Soutěže vyřadit ty fotografie, které nejsou v souladu s pravidly Soutěže (viz 8. Pravidla pro soutěžní fotografie).

4.5. O tom, zda zaslaná fotografie a informace o objednávce, nebo faktuře splňuje pravidla Soutěže, rozhoduje Organizátor.

5. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE, VÝHRA A PŘEDÁNÍ VÝHRY

5.1. V níže uvedených termínech bude náhodným losováním vybrán vždy jeden průběžný výherce (dále jen „Výherce“) za uplynulý měsíc, který od nás obdrží výherní balíček (dále jen „Výherní balíček“) specifikovaný v bodě 5.4.1.:

 • 5.2.2024,
 • 4.3.2024,
 • 5.4.2024,
 • 6.5.2024,
 • 4.6.2024,
 • 2.7.2024,
 • 5.8.2024,
 • 3.9.2024,
 • 1.10.2024,
 • 1.11.2024,
 • 3.12.2024,
 • 6.1.2025.

Např. Dne 5. 2. 2024 bude losován Výherce z fotografií, které Organizátor od soutěžících obdržel v období od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024. Dne 4. 3. 2024 bude losován Výherce z fotografií, které Organizátor od soutěžících obdržel v období od 1. 2. 2024 do 29. 2. 2024 atd.

Z těchto dvanácti Výherců bude dne 10. 1. 2025 náhodným losováním vybrán jeden výherce hlavní výhry (dále jen „Hlavní výherce“), který od nás obdrží hlavní výhru (dále jen „Hlavní výhra“) blíže specifikovanou v bodě 5.4.2.

Celkem tedy bude vylosováno 12 Výherců Výherního balíčku, přičemž jeden z těchto Výherců se na konci soutěže stane také Hlavním výhercem a obdrží od nás navíc Hlavní výhru.

5.2. Každý Výherce bude po vyhodnocení uplynulého měsíce kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy, kterou Organizátorovi poskytne, nebo prostřednictvím soukromé zprávy z FB Profilu nebo IG Profilu, a bude vyzván k předání osobních údajů potřebných k zaslání Výherního balíčku (viz 6. Zpracování osobních údajů). Po celkovém vyhodnocení Soutěže bude prostřednictvím e-mailové adresy, kterou Organizátorovi poskytne, nebo prostřednictvím soukromé zprávy z FB Profilu nebo IG Profilu kontaktován Hlavní výherce, a bude vyzván k předání osobních údajů potřebných k zaslání Hlavní výhry (viz 6. Zpracování osobních údajů). Soutěžící souhlasí s poskytnutím kontaktních údajů pro tyto účely.

5.3. V případě, že Výherce nebo Hlavní výherce nebudou reagovat na e-mail, soukromou zprávu z FB Profilu nebo IG Profilu, popř. telefonát ze strany Organizátora do 7 dnů, kdy jich Organizátor takto kontaktoval, nebo zpráva na uvedený kontakt nebude doručitelná, ztrácejí nárok na výhru a Organizátor je oprávněn určit prostřednictvím dalšího náhodného výběru jiného Výherce nebo Hlavního výherce, případně dalšího Výherce nebo Hlavního výherce nelosovat a výhru nechat propadnout.

5.4. Výhra

5.4.1. Každý Výherce od nás získá zdarma jeden Výherní balíček obsahující tyto položky:

 • 1x Balíček jaro ATOL (Autošampon s voskem 1000ml, Cockpit spray 600ml MIX vůní, Letní koncentrát 33ml, Švédská utěrka 30 x 30 cm, Houba mycí 22 x 10 x 5 cm)
 • 1x Startovací kabely 400 A / 2,5 m
 • 1x Clona sluneční / zimní na čelní sklo ALU MALÁ
 • 1x Škrabka námrazy kuželová s nálevkou
 • 1x Upínací pás s kovovou sponou 200 kg / 2,5 m (2 ks v balení) MULTIPA
 • 1x Gumový pavouk 2 x 100 cm /10 mm, MULTIPA
 • 1x Stěrka na okna s plastovou rukojetí

5.4.2. Hlavní výherce od nás získá Hlavní výhru, kterou je jeden nosič kol značky MULTIPA dle vlastního výběru ze skladové nabídky aktuální v době losování Hlavního výherce (https://www.towpoint.cz/nosice-kol-multipa).

5.5. Výhra bude výherci zaslána na jím uvedenou adresu, a to do 20 dnů ode dne poskytnutí údajů (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) výhercem. Pokud výherce výhru nepřevezme, ztrácí na výhru nárok. Organizátor rovněž nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher.

5.6. Výherce ani Hlavní výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti.

5.7. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit výhru deklarovanou v bodech 5.4.1. a 5.4.2. výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

5.8. Jestliže se v daném měsíci do soutěže nezapojí ani jeden soutěžící, případně soutěžící nebo soutěžní fotografie v nějakém bodě poruší tato pravidla, losování neproběhne, výhra nebude vydána, a žádný Výherce tak za daný měsíc vyhlášen nebude. Hlavní výherce bude dne 10.1.2025 na základě této skutečnosti losován z nižšího počtu Výherců.

5.9. V případě, že se v daném měsíci do soutěže zapojí pouze jeden soutěžící, bude mu, za předpokladu splnění všech podmínek stanovených v těchto pravidlech, výhra vydána bez losování.

5.10. Vyobrazení výher na propagačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Soutěžící bere účastí v Soutěži na vědomí, že jeho osobní údaje budou Organizátorem jako správcem zpracovávány pro účely konání Soutěže, a výherní fotografie či jméno výherce mohou být zveřejněny na Facebook stránce TowPoint, Instagram stránce TowPointCZ a na webu www.towpoint.cz za účelem oznámení výherců. Výherce Soutěže bere na vědomí, že v případě výhry bude pro účely poskytnutí a doručení výhry potřebné poskytnout Organizátorovi další osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovávány na základě článku 6 písm. b) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”). Výherce Soutěže dále bere na vědomí, že Organizátor může požadovat rovněž sdělení data narození, a to pro ověření skutečnosti, zda výherce Soutěže splňuje věkovou hranici stanovenou pro účast v Soutěži. Osobní údaje budou Organizátorem zpracovávány po Dobu konání Soutěže až do jejího vyhodnocení a v případě výherce po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí výhry.

7. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

7.1. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel, podvodného získání výhry, porušování pravidel nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si Organizátor vyhrazuje právo kdykoli Soutěž přerušit, ukončit, změnit tato pravidla Soutěže, či nevydat případnou výhru.

8. PRAVIDLA PRO SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE

8.1. Soutěžní fotografie musí zachycovat tažné zařízení, jehož montáž byla provedena ve středisku TowPoint, současně se zadní či boční částí vozidla, na které je tažné zařízení namontováno.

8.2. Fotografie, na kterých tažné zařízení není dostatečně viditelné, jsou ze soutěže automaticky vyřazeny.

8.3. Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny také fotografie, které jsou dle výlučného rozhodnutí Organizátora protizákonné či nemravné. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do Soutěže anebo vyřadit ze Soutěže účastníky s fotografiemi, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o fotografiích pro Soutěž nepoužitelných.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ

9.1. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel soutěžícím je organizátor oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži a případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné.

9.2. Výherce ani Hlavní výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči výherci Soutěže jinak zavázán a Výherce ani Hlavní výherce nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

9.3. Výhry nejsou právně vymahatelné.

9.4. V případě, že hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč (vč. DPH), výhra podléhá zdanění v souladu s § 36 odst. 2) písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a je nutné z ní odvést srážkovou daň ve výši 15 %.

9.5. Organizátor neodpovídá za funkčnost aplikací použitých soutěžícím za účelem zaslání fotografie či dalších informací a za doručení zpráv či výher z naší strany.

9.6. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla v celé Době konání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na stránce TowPoint, kde jsou také k dispozici tato pravidla Soutěže.

9.7. Soutěž není žádným způsobem provozována nebo spojena s provozovatelem Facebooku, ani Instagramu. Společnost META není pořadatelem této soutěže, nijak ji nesponzoruje, ani za ni neodpovídá.

V Zašové dne 17. 1. 2024.