Jak připevnit odnímatelné tažné? Jak zapojit redukci zásuvky?

Odnímatelná tažná zařízení se vyznačují vysokou estetikou a snadnou montáží, kterou zvládnete doma bez použití nářadí. Ke všem tažným zařízením dodáváme také redukci elektroinstalace pro použití 7pólové i 13pólové zásuvky.

Montáž horizontálně odnímatelného tažného zařízení

 1. Vyndáme krytku z domečku pro kouli.
 2. Uvolníme zajišťovací páku směrem k vozovce.
 3. Vložíme kouli do domečku - čepy na kouli musí zapadnout do drážek a zajistíme páku zpět.
 4. Závlačkou zajistíme páku proti uvolnění.
 5. Nasadíme krytku tak, aby šipka na krytce směřovala směrem nahoru.

Montáž vertikálně odnímatelného tažného zařízení

 1. Vždy, když není nasazená koule musí být použita krytka. Zabrání pronikání nečistot.
 2. Z „domečku“ odnímatelného tažného zařízení sejměte ochrannou krytku.
 3. Odnímatelnou kouli vyjměte z ochranného obalu. Pokud nevidíte ČERVENÉ pole, ale ZELENÉ (koule je zajištěná), odemkněte ji pohybem (dle naznačených šipek). Při montáži musí být pole v ČERVENÉ barvě!
 4. Kouli zasuňte do domečku tažného zařízení, svisle nahoru až k dorazům.
 5. Koule musí slyšitelně zacvaknout, ovládací kolečko se vrátí do původní polohy. Pokud je identifikační pole ZELENÉ, koule je správně zajištěna.
 6. Uzamkněte ji a klíček vyjměte.
 7. Modrou krytku zámku uzavřete.
 8. Pokud odnímatelná koule není v ZELENÉM poli, není dostatečně nasazena v domečku - je potřeba ji vyjmout a celý postup opakovat (obr. 9).
 • Mechanismus koule i domeček udržujte v čistotě.
 • Při odejmuté kouli vždy používejte ochrannou krytku.
 • Kouli i domeček ošetřujte pravidelně (dle četnosti používání) vhodným prostředkem (mazivem)

Jak zapojit redukci zásuvky?

Rozlišujeme mezi dvěma typy elektroinstalace podle počtu pólů: 7pinová a 13pinová. Více o jednotlivých typech elektroinstalace naleznete zde.

Zapojení redukce 7pin → 13pin

 1. Najdeme si vodící kolík zásuvky.
 2. Najdeme si vodící drážku redukce.
 3. Navedeme vodící drážku redukce k vodícímu kolíku zásuvky a zasuneme redukci.
 4. Víčko zásuvky se opře do redukce tak, aby nijak nebránilo připevnění 13pin zástrčky.
 • Redukci používáme pouze pro zapojení 13pin zástrčky.
 • Pokud redukci nevyužíváme, je nutné jí vždy vyndat ze zásuvky!

Zapojení redukce 13pin → 7pin

 1. Najdeme si vodící drážku zásuvky.
 2. Najdeme si vodící kolík v redukci.
 3. Navedeme vodící kolík redukce k vodící drážce zásuvky.
 4. Nasuneme redukci do zásuvky.
 5. Otočíme redukci po směru hodinových ručiček o 90°.
 6. Odklopíme krytku redukce pro 7pin.
 • Redukci používáme pouze pro zapojení 7pin zástrčky.
 • Pokud redukci nevyužíváme, je nutné jí vždy vyndat ze zásuvky!